Αρ.Πρωτ.:636/7-9-2020. Θέμα:«Ενίσχυση επαγγελματιών»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 7-9-2020  

           Αριθμ.πρωτ.636

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

             Θέμα: Ενίσχυση επαγγελματιών

  

  Συνάδελφοι,

 Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η ενίσχυση των επαγγελματιών που επλήγησαν από το covid-19. Η ενίσχυση θα είναι ισόποση με το 50% των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2019, με κάποιες προϋποθέσεις.

 Μέσα στους ΚΑΔ που δικαιούνται την ενίσχυση είναι και οι συμβολαιογράφοι.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίσει την 8η Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει ένα μήνα.

 Θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                Θεανώ Μαρέτη