Αρ.Πρωτ.:650/12-12-2023. Θέμα:«Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μελών ΣΣΕΘ»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 12-12-2023

          Αριθμ.πρωτ.650

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μελών ΣΣΕΘ

 

Συνάδελφοι,

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης-12-2023 αποφάσισε την επ’αόριστον αναστολή της αποχής.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                        Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                                 Δημήτριος Τζίμας                             Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης