Αρ.Πρωτ.:663/3-11-2015. Θέμα:«Στελέχωση θεματικών Επιτροπών του Σ.Σ.Ε.Θ.»

sima_sullogou

 

 

 

               Θεσσαλονίκη 3-11-2015

               Αρ.πρωτ.663

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Στελέχωση θεματικών Επιτροπών του Σ.Σ.Ε.Θ.