Αρ.Πρωτ.:666/2-10-2013. Θέμα:«Ενημερωτική εκδήλωση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, στη Θεσσαλονίκη»

sima_sullogou

 

 

 

        Θεσσαλονίκη 2-10-2013

        Αριθ.Πρωτ.666         

 

      Προς:

      Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

      Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

       Θέμα: Ενημερωτική εκδήλωση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε

     

     Προς ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόσκληση για ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, στη Θεσσαλονίκη.

 

                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

                   Η Πρόεδρος                                     Η Γεν.Γραμματέας                 

          Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η σχετ.πρόσκληση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. βρίσκεται στη μορφή .pdf)