Αρ.Πρωτ.:677/9-11-2015. Θέμα:«Συγκέντρωση υλικού για τους πρόσφυγες»

sima_sullogou              

 

 

                  Θεσσαλονίκη 9-11-2015

                  Αρ.πρωτ.677

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Συγκέντρωση υλικού για τους πρόσφυγες