Αρ.Πρωτ.:67/27-1-2020. Θέμα:«Ενημέρωση-Αναστολή αποχής»

sima_sullogou

       

         Θεσσαλονίκη 27-1-2020

         Αριθμ.πρωτ.67

                            

      Προς:

      Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

      Εφετείου Θεσσαλονίκης

  

 

           Θέμα: Ενημέρωση

 

  Σας ενημερώνουμε ότι κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 αποφασίσθηκε η αναστολή της αποχής από την άσκηση των καθηκόντων μας, μέχρι και τις 5-4-2020.  Σε επόμενη αλληλογραφία θα σας αποσταλεί ολόκληρη η σχετική απόφαση.

 

                                                          Η Πρόεδρος                     

                                          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου