Αρ.Πρωτ.:706/7-10-2020. Θέμα:«Ερμηνευτική διάταξη για τη σύνταξη πίνακα κατάταξης δανειστών»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 7-10-2020

         Αριθμ.πρωτ.706

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Ερμηνευτική διάταξη για τη σύνταξη πίνακα κατάταξης δανειστών

  

     Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας το από 2-10-2020 έγγραφο του Ν.Σ.Κ. – Γραφείο Νομικού Συμβούλου Ηλεκτρονικού Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά με το άνω θέμα.

         

                               Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                           Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

             Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου           Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)