Αρ.Πρωτ.:714/12-10-2020. Θέμα:«Ηλεκτρονική καταχώρηση πράξεων»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 12-10-2020

         Αριθμ.πρωτ.714

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

                 Θέμα: Ηλεκτρονική καταχώρηση πράξεων  

              

     Σας διαβιβάζουμε την ΚΥΑ με αριθ.89579/3869/2020 (ΦΕΚΒ΄4241/30-9-2020) και την με αριθ.108/12/2020 απόφαση της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚΒ’4391/6-10-2020), σχετικές με το άνω θέμα  για να λάβετε γνώση.

 

                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

             Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)