Αρ.Πρωτ.:779/16-9-2016. Θέμα:«28ο Παγκόσμιο Συνέδριο Συμβολαιογράφων»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 16-9-2016

           Αριθμ.πρωτ.779

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: 28ο Παγκόσμιο Συνέδριο Συμβολαιογράφων

 

   Σας υπενθυμίζουμε ότι το 28ο παγκόσμιο Συνέδριο Συμβολαιογράφων διεξάγεται στο Παρίσι στις 19-22 Οκτωβρίου 2016, με

- θέμα Ι «Le notaire, tiers de confiance» (Συμβολαιογράφος ως έμπιστος τρίτος)

- θέμα ΙΙ «Αcte notarié électronique et dématérialisation des procedures» (το ηλεκτρονικό συμβολαιογραφικό έγγραφο και η ψηφιοποίηση  των διαδικασιών)

- Forum «Le Règlement européen sur les successions internationales et les pays tiers.» (Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός των διεθνών κληρονομιών και οι τρίτες χώρες)

Από ελληνικής πλευράς θα παρουσιάσουν εισήγηση:

-  στο πρώτο θέμα, η συμβολαιογράφος Λάρισας κ.Στυλιανή Νούλα-Παπαχατζή

-  στο forum, η συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του I.R.E.N.E κ.Σοφία Μουρατίδου-Ζαχαριάδου.

 Γενικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και δελτίο εγγραφής θα βρείτε στον επίσημο ιστότοπο του συνεδρίου http://congres-uinl-paris.org/.

                                                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                       Η Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

                           Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης