Αρ.Πρωτ.:783/13-12-2018. Θέμα:«Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστηριασμού, πτωχευτικής διανομής κ.α.»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 13-12-2018

         Αριθμ.πρωτ.783

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

                  Θέμα: Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής

                             από πίνακα κατάταξης πλειστηριασμού , πτωχευτικής διανομής κ.α.

  
 

   Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.Γ36/04/490/23-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης του Κ.Ε.Α.Ο., σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                                    Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                              Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Κ.Ε.Α.Ο. βρίσκεται στη μορφή .pdf)