Αρ.Πρωτ.:815/11-7-2017. Θέμα:«Ενημέρωση αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 10ης-7-2017»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 11-7-2017

         Αριθμ.πρωτ.815

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

      Θέμα:Ενημέρωση αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 10ης-7-2017.

 

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 10 Ιουλίου 2017 συνήλθε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σ.Σ.Ε.Θ. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.Βασίλειος Νέτσκος  έθεσε τις προτάσεις προς ψήφιση οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

1) Αποχή από τους πλειστηριασμούς μέχρι τις 01/10/2017 οπότε και θα συνέλθει νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση ώστε να αποφασίσει εκ νέου η Γενική Συνέλευση επί της αποχής.

2) Η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 Επί της πρώτης πρότασης έλαβε χώρα ψηφοφορία δια ανατάσεως χειρός και η πρόταση έλαβε 88 ψήφους υπέρ και 28 ψήφους κατά.

 Επί της δεύτερης πρότασης η Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Θ. κ.Χρουσαλά-Μπιλίση και ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ κ.Σούρμπας-Σερέτης έθεσαν ένσταση ότι δεν υφίσταται το θέμα στην ημερήσια διάταξη.

 Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί της δεύτερης πρότασης, ότι δεν υφίσταται θέμα για την εγκυρότητα ή μη της πρότασης και αποφάσισε δια ανατάσεως χειρός με εμφανή πλειοψηφία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διενέργεια των πλειστηριασμών να μεταφερθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                       Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης