Αρ.Πρωτ.:826/15-7-2014. Θέμα:«Διοργάνωση επιστημονικής συνάντησης στη Σόφια στις 26 Σεπτεμβρίου 2014»

sima_sullogou

 

 

             Θεσσαλονίκη 15-7-2014

             Αρ.Πρωτ.826

 

 

                           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

  

             Θέμα:Διοργάνωση επιστημονικής συνάντησης

  

      Σας γνωρίζουμε ότι το I.R.E.N.E. και ο Εθνικός Συμβολαιογραφικός Σύλλογος της Βουλγαρίας, με την υποστήριξη όλων των Βουλγαρικών Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, διοργανώνουν επιστημονική συνάντηση την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 στη Σόφια Βουλγαρίας στο ξενοδοχείο «SHERATON SOFIA HOTEL BALKAN»,  με θέμα: «Ο Κανονισμός 650/2012 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου».

      Για όποιον ενδιαφέρεται, συνημμένα σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα και τα δελτία συμμετοχής σε αυτήν.

      Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν απευθείας στον Εθνικό Συμβολαιογραφικό Σύλλογο της Βουλγαρίας.

      Όσοι δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε το Σ.Σ.Ε.Θ. για την ενδεχόμενη διοργάνωση ομαδικής μετάβασης στη Σόφια.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

    Η Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

       Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου