Αρ.Πρωτ.:86/31-1-2019. Θέμα:«Διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων»

sima_sullogou

 

 

              Θεσσαλονίκη 31-1-2019

              Αριθμ.πρωτ.86

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

      Θέμα: Διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων.


             Συνάδελφοι,

   Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διοργανωθούν εντός του προσεχούς τριμήνου επιστημονικά σεμινάρια με τα εξής θέματα:

  1. Φορολογία εισοδήματος.
  2. Ζήτημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
  3. Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 1103 και 1104/2016, για τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων και καταχωρισμένων συντρόφων.
  4. Ζητήματα πλειστηριασμών.

   Σε μεταγενέστερη επικοινωνία μας, θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες και ημερομηνίες των άνω σεμιναρίων.  

                                     Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                               Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

                  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                Θεανώ Μαρέτη