Αρ.Πρωτ.:872/29-7-2014. Θέμα:«Διοργάνωση επιστημονικής συνάντησης στη Σόφια στις 26 Σεπτεμβρίου 2014»

sima_sullogou

 

 

 

          Θεσσαλονίκη 29-7-2014

          Αρ.Πρωτ.872

 

                                          

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             Θέμα: Διοργάνωση επιστημονικής συνάντησης

  

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της με αριθμ.πρωτ.826/15-7-14 εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του επιστημονικού σεμιναρίου με τίτλο «Διασυνοριακές Κληρονομιές» που θα λάβει χώρα στη Σόφια Βουλγαρίας στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 και διοργανώνεται από το I.R.E.N.E. και τον Εθνικό Συμβολαιογραφικό Σύλλογο της Βουλγαρίας.

Υπάρχει ήδη δεδηλωμένη συμμετοχή από άλλους ελληνικούς συλλόγους, οπότε θα υπάρξει και μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, εφόσον συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών, θα οργανωθεί και ομαδική μετάβαση από το σύλλογό μας.

Παρακαλείστε να στείλετε συμπληρωμένη τη φόρμα συμμετοχής για εσάς και τυχόν συνοδούς σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση chamber@notary-chamber.org, να καταβάλετε το κόστος συμμετοχής με έμβασμα στο λογαριασμό του Εθνικού Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Βουλγαρίας (IBAN ) και, τέλος, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο σύλλογο μέχρι Δευτέρα 25/8 το αργότερο.

     Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

    Η Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

       Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου