Αρ.Πρωτ.:975/2-10-2017. Θέμα:«Ενημέρωση αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 1ης-10-2017»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 2-10-2017

       Αριθμ.πρωτ.975

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα:  Ενημέρωση αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 1ης-10-2017.

 

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 1 Οκτωβρίου 2017 συνήλθε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σ.Σ.Ε.Θ. Η οποία αποφάσισε αυτολεξεί τα εξής:

«Αποχή όλων των συμβολαιογράφων του Εφετείου από όλους τους πλειστηριασμούς, συμβατικούς και ηλεκτρονικούς και ειδικά για τους ηλεκτρονικούς αποχή από την πιστοποίηση και από όλες τις προκαταρκτικές των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων μετατροπής συμβατικών σε ηλεκτρονικούς, με αιτήματα: α) Να μεταβιβαστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα σε κρατικό φορέα. β) Να διασφαλιστούν οι συνθήκες νομιμότητας και κύρους του θεσμού μέσα από πολιτική λύση που θα νομοθετηθεί για τους δανειολήπτες. γ) Να οριστεί ως τόπος πλειστηριασμού το Ειρηνοδικείο σε ώρες λειτουργίας των δικαστηρίων. δ) Να περιοριστεί σε μία μέρα ο χρόνος διενέργειας των πλειστηριασμών.

Να εκδοθεί δελτίο τύπου προς όλα τα ΜΜΕ από το Δ.Σ.  αυτολεξεί με την απόφαση της Γ.Σ., να σταλεί αύριο 2/10 στα ΜΜΕ.

Να περιφρουρηθεί από το Δ.Σ. η αποχή σε όλο το Εφετείο.

Να οριστεί νέα ημέρα σύγκλησης Γ.Σ. η Δευτέρα 4/12 και ώρα 17:00 με θέμα την διακοπή της αποχής αλλιώς συνεχίζεται.

Εντέλλεται η κ. Πρόεδρος και το Δ.Σ. να απέχει από τη λήψη απόφασης και την υπογραφή εκ μέρους του Σ.Σ.Ε.Θ. με κάθε ιδιωτική εταιρία που αφορά την ηλεκτρονική πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Κατάθεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης των εξής προτάσεων για νομοθετικές τροποποιήσεις σχετικά με τους πλειστηριασμούς: α) επαναφορά της διάταξης του αρ.98 του Κώδικα Συμβολαιογράφων στην προ της τροποποίησης διατύπωσής του  και κατάργηση του άρθρου 98Α .

Κοινοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε Υπουργό Δικαιοσύνης,  Προϊστάμενο Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης και όλους τους Προϊσταμένους Εισαγγελίας Πρωτοδικών του Εφετείου, Αστυνομικές Διευθύνσεις, Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης, Δικηγορικούς Συλλόγους Εφετείου Θεσσαλονίκης

                                              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                       Η Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

                             Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης