Έγγραφα του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.24/1900349/4-1-2019 & 26/1900393/7-1-19. Θέμα:«Έναρξη προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.2308/1995 στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Καστοριάς και Φλώρινας»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:ΠΡ24/1900349/4-1-2019 & ΠΡ26/1900393/7-1-2019