Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2106752/ΔΚ272/22-2-2021. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των πρώην Κοινοτήτων Επταμύλων, Λευκώνα και Νεοχωρίου της Π.Ε. Σερρών»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2106752/ΔΚ272/22-2-2021