Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2148478/ΔΚ1923/8-12-2021. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των Δήμων Πέλλας και Σκύδρας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2148478/ΔΚ1923/8-12-2021