Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2152765/ΔΚ1940/9-12-2021. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των Δήμων Αλμωπίας και Έδεσσας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2152765/ΔΚ1940/9-12-2021