Αρ.Πρωτ.:22/13-1-2023. Θέμα:«Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ., την Κυριακή 29-1-2023»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 13-1-2023

           Αριθμ.πρωτ.22                                                                           

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91, σε τακτική  Γενική Συνέλευση στις 29 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11 π.μ., ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,  με τα εξής θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης τακτικής Γενικής  Συνέλευσης έτους 2022.

3.Λήψη απόφασης για τον ισολογισμό και τον απολογισμό εσόδων-εξόδων των οικονομικών ετών 2022 και του προϋπολογισμού του έτους 2023.

4. Έκθεση Ελεγκτών για τα οικονομικά έτη 2022 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Εκλογή Ελεγκτών για το έτος 2023.

6. Ενημέρωση.

 Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.80 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11 π.μ. με τον αυτό τρόπο και θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 Επιπροσθέτως, για όσους επιθυμούν την φυσική παρουσία ή έχουν δυσκολία σύνδεσης λόγω μη καταλλήλου εξοπλισμού, ταυτόχρονα με την τηλεδιάσκεψη, στο εντευκτήριο του συλλόγου (Καλαποθάκη 20 - 5ος όροφος) θα υπάρχει σύνδεση υπολογιστή μέσω του οποίου θα μπορείτε – όσοι το επιθυμείτε- και να παρακολουθήσετε τη Γενική Συνέλευση και να συμμετέχετε ενεργά σ’ αυτήν, εκθέτοντας τις απόψεις σας και ψηφίζοντας επί των θεμάτων ψηφοφορίας.

 Τα έγγραφα για τα οποία πρέπει να παρθεί απόφαση σύμφωνα με τα θέματα 2, 3 και 4 της παρούσης, θα σταλούν στα μέλη εκ των προτέρων με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

 

                                                              Ο  Πρόεδρος

                                                          Δημήτριος Τζίμας