Αρ.Πρωτ.:346/26-3-2014. Θέμα:«Διοργάνωση επιστημονικής συνάντησης»

sima_sullogou

 

 

 

                         Θεσσαλονίκη 26-3-2014

                         Αρ.Πρωτ. 346

 

                                            

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             Θέμα:  Διοργάνωση επιστημονικής συνάντησης


Σας γνωρίζουμε ότι ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σε συνεργασία με το I.R.E.N.E. διοργανώνουν επιστημονική συνάντηση την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης στην αίθουσα ΜΙΝΩΣ ΙΙ του “Aquila Atlantis Hotel” υπό την αιγίδα της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με θέμα: «Ο Κανονισμός 650/2012 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.»

Η συμμετοχή στην επιστημονική συνάντηση δεν έχει οικονομική χρέωση. Για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης, οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν στο Σ.Σ.Ε.Κρήτης (τηλ: 2810 289302) ή στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου (2810 286386) το αργότερο έως την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014.

Συνημμένα σας στέλλουμε  το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

                                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

                                   Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

                        Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται στη μορφή .pdf)