Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 29 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2021

Απόφαση λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 29 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2021