Ανακοίνωση - Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 8-6-2021

                                                                                                           

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, μετά τις αρχαιρεσίες της 30ης Μαΐου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

 

Δημήτριος Τζίμας, Πρόεδρος

Θεανώ Μαρέτη, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης, Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κοτσανίδης, Ταμίας

Εμμανουήλ Σαραγιώτης,  μέλος

Πολυξένη Παρατήρα, μέλος

Μαρία Κολυδάκη, μέλος

Κωνσταντία Τσακάλου, μέλος

Μαρία-Ελένη Χουρδάκη, μέλος