Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1174/1941250/13-8-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Σερρών»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:1174/1941250/13-8-2019