Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1287/1946537/25-9-2019. Θέμα:«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ, για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας & Λάρισας»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:1287/1946537/25-9-2019