Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1292/1946557/25-9-2019. Θέμα:«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ, για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Καστοριάς, Φλώρινας, Εύβοιας, Αχαΐας, Λακωνίας & Χίου»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:1292/1946557/25-9-2019