Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.:Οικ.ΝΔ1498/1820692/7-5-2018. Θέμα:«Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεθώνης του Δήμου Μεθώνης του Ν.Πιερίας - Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών - Έννομα αποτελέσματα»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:Οικ.ΝΔ1498/1820692/7-5-2018