Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1562/2219773/18-4-2022. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των Δήμων Βόλβης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Λαγκαδά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:ΝΔ1562/2219773/18-4-2022