Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2041708/ΔΚ1392/16-11-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την επικείμενη περαίωση της κτηματογράφησης των πρώην Κοινοτήτων Επταμύλων, Λεύκωνα και Νεοχωρίου Σερρών»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2041708/ΔΚ1392/16-11-2020