Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2043040/ΔΚ1466/25-11-2020. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των πρώην Κοινοτήτων Επταμύλων, Λευκώνα και Νεοχωρίου Σερρών»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2043040/ΔΚ1466/25-11-2020