Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2127789/ΔΚ1140/9-7-2021. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Λουκά, Ακρολίμνης, Γαλατάδων, Εσωβάλτων, Παλαιφύτου και του πρώην Δήμου Κρύας Βρύσης Πέλλας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2127789/ΔΚ1140/9-7-2021