Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2127794/ΔΚ1141/9-7-2021. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των πρώην Κοινοτήτων Αρσενίου, Άσπρου, Δάφνης, Καλής, Καλλιπόλεως, Καλυβιών, Λάκκας, Λιπαρού, Μανδάλου, Πετραίας, Προφήτου Ηλίου και Σκύδρας Πέλλας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2127794/ΔΚ1141/9-7-2021