Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2147188/ΔΚ1803/16-11-2021. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των πρώην Κοινοτήτων Αγγελοχωρίου, Αγίας Παρασκευής, Επανομής, Καρδίας, Νέας Μηχανιώνας και Τριλόφου Θεσσαλονίκης»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2147188/ΔΚ1803/16-11-2021