Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ2157/2226752/27-5-2022. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των Δήμων Δίου-Ολύμπου, Κατερίνης και Πύδνας-Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:ΝΔ2157/2226752/27-5-2022