Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ2830/2030604/8-9-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των Δήμων Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:ΝΔ2830/2030604/8-9-2020