Αρ.Πρωτ.:2/5-1-2021. Θέμα:«Παράταση προθεσμιών»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 5-1-2021

           Αριθμ.πρωτ.2

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

  

               Θέμα: Παράταση προθεσμιών

                

     Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.Οικ.ΝΔ4597/2047866/30-12-2020 έγγραφο της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σχετικά με το άνω θέμα για να λάβετε γνώση.

 

                                      Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                               Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

                 Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου          Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)