Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.523/2016326/28-5-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα στο Δήμο Αθηναίων»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:523/2016326/28-5-2020