Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.538/1920234/10-4-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων στην Π.Ε. Σερρών»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:538/1920234/10-4-2019