Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.789/2025304/20-7-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:789/2025304/20-7-2020