Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.808/1824344/14-6-2018. Θέμα:«Έναρξη προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.2308/1995 σε περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Δέλτα, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:808/1824344/14-6-2018