Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΠΡ934/2242110/29-8-2022. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα των περιοχών των Δήμων Καστοριάς, Νεστορίου και Ορεστίδος της Π.Ε. Καστοριάς & των Δήμων Αμυνταίου, Πρεσπών και Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:ΠΡ934/2242110/29-8-2022