Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.1157/11.01/1733199/23-11-2017. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων για ακίνητα που βρίσκονται στους Ο.Τ.Α. των Καλλικρατικών Δήμων Έδεσσας και Αλμωπίας της Π.Ε. Πέλλας»

Αρ.Πρωτ.ΕΚΧΑ.1157/11.01/1733199/23-11-2017