Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.ΝΔ2217/1730026/17-11-2017. Θέμα:«Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών σε Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων Βέροιας και Βεργίνας του Ν. Ημαθίας - Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών - Έννομα αποτελέσματα»

Αρ.Πρωτ.ΕΚΧΑ.ΝΔ2217/1730026/17-11-2017