Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.ΝΔ2539/1733247/24-11-2017. Θέμα:«Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Τριάδος του Δήμου Θερμαϊκού του Ν.Θεσσαλονίκης - Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών - Έννομα αποτελέσματα»

Αρ.Πρωτ.ΕΚΧΑ.ΝΔ2539/1733247/24-11-2017