Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.923/11.01/1725205/12-9-2017. Θέμα:«Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της κτηματογράφησης στους Ο.Τ.Α. των Καλλικρατικών Δήμων Έδεσσας & Αλμωπίας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την 21η Σεπτεμβρίου 2017»

Αρ.Πρωτ.ΕΚΧΑ.923/11.01/1725205/12-9-2017