Επικαιροποιημένο (21-7-2015) ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.

Επικαιροποιημένο (στις 21-7-2015) ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ. (πρώην ΤΑΣ) προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:


Κλάδος Υγείας : καταργήθηκε 11.11.2013   ->  Ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης: καταργήθηκε 31.12.2014   ->  Ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α.

Οι συμβολαιογράφοι (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) είναι πλέον ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Ε.Α.