Αρ.Πρωτ.1069/16-11-2017. Θέμα:«Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017»

sima_sullogou

 

 

          Θεσσαλονίκη 16-11-2017

          Αριθμ.πρωτ.1069

 

    

     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Σε εκτέλεση της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1ης Οκτωβρίου 2017, προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91, σε νέα έκτακτη  Γενική Συνέλευση στις 4 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με τα εξής θέματα:

1.      Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
2.      «Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ενταγμένοι στη συμβολαιογραφική δεοντολογία και πρακτική, προς συζήτηση  και λήψη αποφάσεως για καθολική αποχή από την διενέργεια πλειστηριασμών.»
3.     Τοποθέτηση μελών της Συνέλευσης και συζήτηση επί των θεμάτων της Συνέλευσης.
4.     Προτάσεις και λήψη αποφάσεων για την ακολουθητέα πολιτική.

  Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν και να αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

 Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ. 84 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στον αυτό τόπο και ώρα με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η  Πρόεδρος

Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση