Πρόσκληση σε φιλική συνάντηση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. την Τετάρτη 29-6-2022