Αρ.Πρωτ.:304/30-4-2018. Θέμα:«Πρόσκληση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 27 Μαΐου 2018»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 30-4-2018

          Αρ.πρωτ.304

 

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, να συμμετάσχουν  στις αρχαιρεσίες που θα διενεργηθούν  στις 27  Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή,  σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.2830/16.3.2000 «Κώδικας  Συμβολαιογράφων» σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.36/1999, για την ανάδειξη  Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την προσεχή τριετία.     

Οι αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν στο Εντευκτήριο του Συλλόγου, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Καλαποθάκη αριθμ.20 (5ος όροφος) και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από ώρα 8.00 μέχρι 19.00.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθρ.7 του Π.Δ.36/1999 στις αρχαιρεσίες πρέπει να ψηφίσουν τουλάχιστον το ένα δεύτερο συν ένα από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, άλλως η εκλογή θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 και από ώρα 8.00 μέχρι 19.00. Το αποτέλεσμα της επαναληπτικής εκλογής είναι οριστικό, ανεξαρτήτως του αριθμού των ψηφισάντων.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε όλοι κατά τη πρώτη Κυριακή της ψηφοφορίας στις 27 Μαΐου 2018, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο Σύλλογος με πρόσθετες δαπάνες διοργάνωσης επαναληπτικής εκλογής.

              

                                 Η Πρόεδρος                                                      

                     Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου