Σεμινάριο για τη χρήση ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων (1-4-2024)

Σεμινάριο